Rozhledna Na Stráži ve Sloupu v Čechách pavel.vitovec@icloud.com +420 602 405 745

ROZHLEDNA NA STRÁŽI – SLOUP V ČECHÁCH

Jménem Na Stráži se označuje vysoký skalnatý ostroh (354 m n.m.), strmě stoupající do údolí Dobranovského potoka 0,5 km jižně od Sloupu. Původně se nazýval Široký kámen (Breiter Stein) a jeho dnešní jméno bylo odvozeno od strážného stanoviště, které v roce 1634 zřídili Švédové. Ostroh souvisí s rozsáhlejší pískovcovou plošinou, vybíhající od Slavíčka směrem k západu a byl odedávna pěkným vyhlídkovým místem. Jeho aktivita ještě zvýšila v roce 1933, kdy zde byla postavena dřevěná výletní restaurace. Upravené lesní cesty od ní vedly k řadě zajímavých skalních útvarů v okolí. Ještě v 80. letech 20. století chata sloužila jako rekreační středisko, ale v letech 1998 dvakrát vyhořela, takže z ní zůstaly jen vyhořelé trosky a vzpomínky pamětníkům.

Nový objekt se Na stráži následně plánoval několik let. Původně předložený plán majitelem pozemku na výstavbu penzionu s moderním vysílačem firmy T-Mobile o výšce 40m vyvolal pro jeho umístění do malebné zalesněné krajiny se skalními bloky řadu negativních reakcí podpořených veřejnou podpisovou akcí. Naopak místní obyvatelé se v obecním referendu přiklonili k výstavbě věže. Investor postupně předložil několik návrhů. Poslední zastupitelstvem schválená verze penzionu s 30m vysokou vyhlídkovou věží vychází z projektu Ing. Petra Lišky . Fyzická stavba penzionu s vyhlídkovou věží se rozeběhla na podzim 2010. V červenci 2011 byla věž zpřístupněna turistům . Zajímavostí je, že věž ve Sloupu v Čechách se stala 5000. lokalitou, kde má společnost T-Mobile umístěny své technologie.