Rozhledna Na Stráži ve Sloupu v Čechách pavel.vitovec@icloud.com +420 602 405 745

ROZHLEDNA NA STRÁŽI – SLOUP V ČECHÁCH

Provozní řád

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ ZA DODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

 • Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem na věž a dodržovat jej.
 • Vstup je povolen pouze ve vhodné, pevné, očištěné a neklouzavé obuvi.
 • Při výstupu a sestupu se návštěvníci přidržují zábradlí.
 • Při míjení se osoby vyhýbají vpravo.
 • Zákaz vstupu mimo schodiště a vyhlídkovou plošinu.
 • Zákaz vstupu dětí bez dozoru dospělých. Za děti odpovídá jejich dozor.
 • Zákaz odhazování veškerých předmětů.
 • Zákaz naklánění se přes zábradlí.
 • Zákaz kouření a plivání na schodišti i vyhlídkové plošině.
 • Maximální povolený počet návštěvníků v jednom okamžiku je 20 osob ( včetně 10 osob nacházejících se na schodišti).
 • Je zakázáno jakkoli rozhlednu rozkývat nebo vychylovat z osy. Toto jednání bude posuzováno jako obecné ohrožení a poškozování cizího majetku.
 • Zákaz poškozování nebo zasahování do konstrukce, vybavení a ostatních součástí věže.
 • Zákaz vstupu v případě, že je i jen část schodiště nebo vyhlídkové plošiny znečištěna ( kluzká, namrzlá, zasněžená, mokrá nebo vlhká, apod.)
 • Zákaz zdržování se na schodišti.
 • Zákaz vstupu za nepříznivého počasí (déšť, sněžení, mlha,vítr, kroupy, bouřka, mráz apod.)
 • Zákaz vstupu a pobývání za šera a tmy.
 • Zákaz vstupu v případě, že se na konstrukci tvoří námraza, rampouchy a jiné ledové útvary hrozící pádem.
 • Zákaz vstupu osobám, které nejsou dostatečně fyzicky vybaveny nebo jim ve výstupu brání onemocnění.
 • Zákaz vstupu osobám trpícím psychickými poruchami, které mohou ohrozit vlastní zdraví nebo zdraví ostatních návštěvníků, dále osobám v podnapilém stavu a pod vlivem omamných a návykových látek.